Sprogkurser

Gode sproglige kompetencer gør jeres medarbejdere selvsikre og dermed stærkere til at forhandle og skabe synlige resultater til gavn for virksomheden.

Alle kursister bliver niveautestet inden start. Det styrker motivationen at kunne vokse positivt fra sit eget udgangspunkt.

Vores sprogkonsulenter er også trænede online-undervisere, der forstår at gøre undervisningen levende og relevant, gennem løbende inddragelse af lokale samfundsforhold, nyheder og kultur.

Vores sprogkonsulenter underviser på eget modersmål, der sikrer sproglig og kulturel autencitet og indsigt.

Vi arbejder ikke ud fra et fastlåst koncept, men tilrettelægger al undervisning ud fra vore kunders og kursisters individuelle ønsker og behov.

Når vi løser kursusopgaver for virksomheder, lægger vi vægt på at yde et personligt engagement, levere relevant og motiverende kursusindhold og på at melde tilbage til virksomheden om opnåede resultater.

Jeres sprog-ønsker er vores mission

Nyhed: Sprogcafé

I vores sprogcafé er rammerne afslappede og mere personlige. Kursisterne kan mødes over en kop kaffe ved skærmen derhjemme eller i et egnet lokale på virksomheden og blive kloge på sprog i en lille gruppe. I caféen lægger vi vægt på at udvikle almindeligt hverdagssprog og udveksler oplevelser og tanker om arbejdsliv, politik, samfund og nyheder i en uhøjtidelig tone. Vi tilbyder caféer på alle sprog.