Charlotte Nord

Charlotte Nord

Direkte nr.: 4029 3006

Mail: cn@sprog.eu

Rachel Lawson

Rachel Lawson

Direkte nr.: 2814 0943

Mail: rachel@sprog.eu

Jane Sejr

Jane Sejr

Direkte nr.: 7022 8002

Mail: js@sprogeu.dk

Oplysningspligt vedr. persondata

I forbindelse med vi udfører en opgave, udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre relevante oplysninger.
Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes så længe, vi er pligtig til gemme dem og slettes, når vi ikke længere har brug for dem.
De personoplysninger, som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. Som registeret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse mod vores behandling af data samt i nogle tilfælde bede os rette og slette de data, som vi opbevarer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
CVR: 25142799
Firmaet: Sprog.eu
Adresse: Frederiksborggade 15, 2.
Post. nr.: 1360 København K
E-mail: cn@sprog.eu
Telefon: +45 7022 8044

 

Share This