Skræddersyet Business English, Deutsch, Français – eller et helt andet sprog?

Sprogkurser der styrker…

Vil du være bedre til engelsk, tysk, fransk – eller et helt andet sprog??
Vi tilbyder enetimer (1:1-forløb) og holdundervisning på små effektive hold til en samlet gruppe medarbejdere.

Vores populære 1:1-forløb er målrettet dit nuværende sprogniveau. Vi sigter efter, at du tilegner dig flest mulige sproglige færdigheder på kortest mulige tid.

Effektiv undervisning med hurtig indlæring
Din undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i dit nuværende sproglige niveau. Vi planlægger forløbet, så indholdet er tilpasset dine behov. Undervisningen er intensiv og målrettet, og du vil på kort tid mærke fremgang. Særlige terminologier inden for dit fagområde inddrages løbende i undervisningen, og naturligvis justerer vi i forløbet efter behov.

Du får styrket
din kommunikation i dagligdags og arbejdsmæssige sammenhænge.
din kommunikation med udenlandske kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.
dit ordforråd og udvikling af generelle sproglige og kommunikative kompetencer.

Med SprogEU får du en partner, der arbejder målrettet på
at skræddersy et kursusforløb til netop dit behov for flere sprogkompetencer
at skabe effektive og individuelle læringsforløb, også når du deltager på et hold
at levere høj kvalitet og holdbare resultater
at du opnår mest mulig læring inden for den aftalte ramme.

Kursets fokus- og arbejdsområder
Det er vigtigt for os, at det sprogbrug, som du lærer og træner undervejs, har maksimal nytteværdi for dig og samtidig udgør en passende udfordring. Kurset dækker de vigtigste kommunikationsfærdigheder, når det handler om samtaler og skriftlige opgaver.

Vi aftaler inden undervisningsforløbet hvilke emner, interesser og faglige områder, der er vigtigst for dig, og undervejs inddrager vi materiale fra dit daglige arbejde for at gøre undervisningen yderligere målrettet og relevant.

Du får et hurtigt og holdbart kompetenceløft

Vores mål er, at du opnår flest muligt nye sproglige færdigheder på kortest mulige tid – uden at vi går på kompromis med kvaliteten.

Gennem intensiv undervisning får du hurtigt et større, dybere og mere målrettet ordforråd og vil opleve ny, sproglig sikkerhed både mundtligt og skriftligt.

Vil du booke et kursus eller høre mere?
Tøv ikke med at kontakte os. Uanset om du er interesseret i et 1:1-forløb eller holdundervisning, finder vi en løsning. Der er flere faser i et sprogligt kompetenceløft i samarbejde med os, og du forpligter dig ikke til noget, før vi har udarbejdet et tilbud, som alle kan godkende med tilfredshed.

VI UNDERVISER I:

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Dansk
Svensk
Kinesisk
Portugisisk
Russisk
Andre sprog – ring og spørg.

SprogEU

Nøglen til succes:
Sproglige kompetencer
Nøglen til trivsel:
Sprogligt fællesskab

VORES KURSER

Åbne kurser
Webinar
Business English
E-learning
OG MANGE ANDRE

Professionel sprogundervisning til din virksomhed

Derfor er SprogEU jeres oplagte valg:

• Vi har målrettede sprogkurser på mange niveauer inden for en lang række områder.
• Vi niveau-tester alle inden start, fordi det styrker motivationen at starte på et passende niveau og kunne vokse positivt der fra.
• Vores sprogkonsulenter underviser på eget modersmål, og de sørger for, at kursisterne får vigtig ekstraviden om kultur og samfund.
• Vi gør undervisningen meningsfuld og relevant for jeres medarbejdere, for det er altid jeres ønsker og behov, der er i centrum, når vi tilrettelægger undervisningen.
• Vi kommer naturligvis til jer, kursisten skal derfor ikke bruge unødig tid på transport
• I får på kort tid udbytte af jeres investering, da vores kurser giver hurtig og mærkbar udvidelse af kursisternes ordforråd.
• Vi tager ejerskab på opgaven og ligger stor vægt på et professionelt koordineret kursus samt en personlig og tæt opfølgning.