Danish language training for Expats –

DANSK til udenlandske medarbejdere

Fasthold udenlandske medarbejdere: Tilbyd dem undervisning i dansk sprog og kultur.

Tilbyder I danskundervisning til jeres expats, bidrager I aktivt til at øge deres arbejdsglæde og dermed også deres lyst til at blive i Danmark og i deres job.

Manglende sprogkundskaber kan få udenlandske medarbejderne til hurtigt at rejse igen
Undersøgelser viser at en af de største udfordringer ved at arbejde i et fremmed land er sprogbarrieren. Manglende sprogfærdigheder gør det svært at skabe private og professionelle netværk omkring sig til erstatning for savnede venner og familie derhjemme. Et andet væsentligt problem er manglende kulturforståelse for det nye land, der kan medføre større eller mindre kulturchok og ofte øger personlig usikkerhed og længsel efter hjemlandet.

3 gode grunde til at vælge SprogEU til at undervise jeres expats

  • jeres udenlandske medarbejdere bliver kompetente og trygge ved at tale dansk
  • vi skræddersyr kurserne til jeres virksomhed og medarbejdernes individuelle behov
  • vores kurser gør, at medarbejderne udvikler stærkere relationer til deres kolleger og dermed til jeres virksomhed

Høj kvalitet og effektivitet i undervisningen hos SprogEU

  • Vi niveautester alle kursister inden kursusstart.
  • Vi tilbyder 1:1-undervisning og holdundervisning på små effektive hold.
  • Den høje intensitet i undervisningen giver hurtige og mærkbare fremskridt.
  • Vores sprogkonsulenter underviser og formidler med kulturel ekspertise og indsigt, der tilfører kursisterne nyttig ekstraviden om dansk kultur og samfund.
  • Vi tilrettelægger kursusindholdet ud fra en kobling af kursistens og virksomhedens særlige behov og ønsker.
  • Undervisningen kan foregå i lokaler internt på virksomheden. Vi sætter nemlig en ære i at den griber mindst muligt ind i virksomhedens øvrige tidsplaner.

Koordinering og feedback
Når I booker et dansk kursusforløb hos SprogEU, udvikler vi kurset i et seriøst samarbejde med Jer. Ved afslutningen af et forløb udarbejder og afleverer vi en opsamling af de opnåede resultater.

Gør en positiv forskel for jer selv og jeres expats, uanset hvor de kommer fra, ved at lade os udarbejde et eller flere uforpligtende kursustilbud til jer – skriv en mail til os i dag på info@sprog.eu

VI UNDERVISER I:

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Dansk
Svensk
Kinesisk
Portugisisk
Russisk
Andre sprog – ring og spørg.

SprogEU

Nøglen til succes:
Sproglige kompetencer
Nøglen til trivsel:
Sprogligt fællesskab

VORES KURSER

Åbne kurser
Webinar
Business English
E-learning
OG MANGE ANDRE

Professionel sprogundervisning til din virksomhed

Derfor er SprogEU jeres oplagte valg:

• Vi har målrettede sprogkurser på mange niveauer inden for en lang række områder.
• Vi niveau-tester alle inden start, fordi det styrker motivationen at starte på et passende niveau og kunne vokse positivt der fra.
• Vores sprogkonsulenter underviser på eget modersmål, og de sørger for, at kursisterne får vigtig ekstraviden om kultur og samfund.
• Vi gør undervisningen meningsfuld og relevant for jeres medarbejdere, for det er altid jeres ønsker og behov, der er i centrum, når vi tilrettelægger undervisningen.
• Vi kommer naturligvis til jer, kursisten skal derfor ikke bruge unødig tid på transport
• I får på kort tid udbytte af jeres investering, da vores kurser giver hurtig og mærkbar udvidelse af kursisternes ordforråd.
• Vi tager ejerskab på opgaven og ligger stor vægt på et professionelt koordineret kursus samt en personlig og tæt opfølgning.